Monophonics - "Hangin' On" / Ikebe Shakedown "Curitiba Strut" Split 7-inch VINYL

$ 6.00

A) Curitiba Strut (Ikebe Shakedown) (4:11)
B) Hangin' On (Monophonics) (3:34)